منابع انسانی

اچ ای بی: نوزدهمین شرکت برتر منابع انسانی

مقدمه کارفلو - توجه ویژه به مدیریت منابع انسانی یکی از مهمترین شاخصه‌های رشد و شکوفایی در سازمان‌های جهانی و بین المللی همچون اچ ای بی محسوب می‌شود. منابع انسانی یا بهتر بگوییم "سرمایه‌های انسانی" می توانند با تمام انگیزه، توان، انرژی، نیر…
لینکدین

لینکدین: بیستمین شرکت برتر منابع انسانی

مقدمه کارفلو - توجه ویژه به مدیریت منابع انسانی یکی از مهمترین شاخصه‌های رشد و شکوفایی در سازمان‌های جهانی و بین المللی همچون لینکدین محسوب می‌شود. منابع انسانی یا بهتر بگوییم "سرمایه‌های انسانی" می‌توانند با تمام انگیزه، توان، انرژی، نیروی فکر…

اینفوگرافیک : تاثیر مدیریت تجربیات کارکنان بر بهره وری سازمانی

چرا تجربیات کارکنان در بهره وری سازمانی اهمیت دارد؟   کارفلو - منابع انسانی و مدیریت تجربیات، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. از این رو لازم است به نقش و جایگاه انسان توجه ویژه‌ای شود. بهره‌وری مفهوم گسترده‌ای دارد که در سطوح مختلف و…

ارزیابی عملکرد کارکنان و تفاوت های جنسیتی: 3مسئله، 3راه حل

  تفاوت‌های زنان و مردان در ارزیابی عملکرد سازمانی چیست و چرا اهمیت دارد؟ کارفلو - بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که جنسیت تاثیر قابل توجهی در ارزیابی عملکرد کارکنان دارد. متأسفانه، این تفاوت‌ها زنان را در معرض ارائه نقاط ضعف قابل ملاحظه‌ای …