چگونه با بودجه‌ای کم، مانند بزرگان استخدام کنیم!

مقدمه کارفلو - استخدام یک کارمند جدید مانند هر رابطه انسانی دیگری به یک استراتژی صحیح و همچنین خوش اقبالی وابسته است؛ اما برای شرکت‌های کوچک عامل سومی نیز مطرح می‌شود که آن محدودیت زمان و بودجه است. سازمان‌های کوچک معمولا مانند شرکت‌های بزرگ ا…