اینفوگرافیک : مزیت های نرم افزار ابری جذب و استخدام کارفلو

از یک نرم افزار جذب و استخدام چه انتظاراتی دارید؟ کارفلو کارش را با یک مطالعه سازمان یافته و کامل بر فرآیند حاکم بر روند جذب و استخدام شرکت‌ها شروع کرد و علاوه بر آن با انجام یک نظرسنجی جامع، نظرات مدیران منابع انسانی 58 شرکت را جمع آوری کرد…

اینفوگرافیک : ۲۷ راه برای نجات تیم‌های غرق شده!

از شکست تا موفقیت مجدد: کارفلو - سوالی که مقدم بر هر چیز برای هر سرگروهی به وجود می‌آید، این است که چگونه ثبات را در مسیر گروه خود حفظ کند و تیم را به سمت محقق شدن اهداف آن سوق دهد! بدون آموزش درست و بررسی پژوهش‌های پیشین نمی‌توان از هیچ انسانی…

اینفوگرافیک : تاثیر مدیریت تجربیات کارکنان بر بهره وری سازمانی

چرا تجربیات کارکنان در بهره وری سازمانی اهمیت دارد؟   کارفلو - منابع انسانی و مدیریت تجربیات، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. از این رو لازم است به نقش و جایگاه انسان توجه ویژه‌ای شود. بهره‌وری مفهوم گسترده‌ای دارد که در سطوح مختلف و…