کارفلو


استارتاپی پیشرو در زمینه منابع انسانی

درباره ما


استارتاپ کارفلو در سال 96 با تمرکز ویژه بر فرایند جذب و استخدام (applicant tracking system) فعالیت خودرا آغاز کرده است.کارفلو با در نظر گرفتن نیازهای روز در زمینه منابع انسانی تلاش می‌کند، تا سازمان‌ها در مدت زمان کمتری کارمندان با کیفیت‌تری را جذب کرده و تیم بهتری تشکیل دهند.

موقعیت های شغلیفرهنگ کاری در کارفلو


ما در کارفلو یک خانواده هستیم. در خانواده کارفلو همدلی و یکپارچگی تیم در اولویت قرار دارد. کارها و وظایف در کارفلو با اشتیاق انجام می‌شود و سعی ما بر این بوده است که افراد وظایفی را انجام دهند که به آن علاقمند هستند. افراد در کارفلو مدیر خودشان هستند و مدیریت ریزبینانه بر نحوه انجام کارها انجام نمی‌شود و شما میتوانید خلاقیت خود را به طور کامل بروز دهید.

تیم ماراه‌های ارتباطی


بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، پلاک 50

Hiring with